Otázka

Mohu vydědit sourozence, abych se vyhnul případnému dědictví dluhů?


Položit otázku
Otázka

Dobrý den, moje sestra vede velmi extravagantní život  a přiznala se, že má milionové dluhy ( které tají před svým partnerem), nezvládá je splácet (ač má finanční půjčky i ode me), a zároveň nevlastní žádná aktiva (vše je oficiálně jejího partnera). Po debatě o vyhlášení bankrotu se mi neozývá dlouhé měsíce a nechce se jí to řešit. Naši rodiče jsou velmi staří a sestra nemá žádné děti ani manžela. Zakládáme nyní rodinu s mojí snoubenkou, máme nemovitosti v Praze i v cizině a začínáme mít obavy, co by se stalo, když by sestra i rodiče zemřeli (případně měli velký úraz nebo nemoc). Budu totiž jediným dědicem sestřiných dluhů. Rodiče mají našetřeno něco málo na důchod. Bylo by vhodné a právně možné sestru “vydědit”, abych měl jistotu, že po ní nedědím žádné potenciální dluhy?

13.05.2024
Odpověď

Dobrý den, nejprve je nutné ujasnit, k čemu institut vydědění slouží. Tento institut upravuje ust. § 1646 a násl.  OZ a stanoví:

Vydědění

§ 1646

(1) Ze zákonných důvodů lze nepominutelného dědice vyděděním z jeho práva na povinný díl vyloučit, anebo jej v jeho právu zkrátit. Zůstavitel může vydědit nepominutelného dědice, který

a) mu neposkytl potřebnou pomoc v nouzi,

b) o zůstavitele neprojevuje opravdový zájem, jaký by projevovat měl,

c) byl odsouzen pro trestný čin spáchaný za okolností svědčících o jeho zvrhlé povaze nebo

d) vede trvale nezřízený život.

(2) Zůstavitel může vydědit i nepominutelného dědice, který je nezpůsobilý dědit, a proto je z dědického práva vyloučen.

(3) Přežije-li vyděděný potomek zůstavitele, nedědí ani potomci vyděděného potomka, ledaže zůstavitel projeví jinou vůli. Nedožije-li se vyděděný potomek smrti zůstavitele, pak jeho potomci dědí vyjma těch, kteří jsou samostatně vyloučeni z práva dědického.

§ 1647

Zůstavitel může vydědit i nepominutelného dědice, který je tak zadlužen nebo si počíná tak marnotratně, že tu je obava, že se pro jeho potomky nezachová povinný díl. Učinit to však může jen tak, že tento jeho povinný díl zůstaví dětem tohoto nepominutelného dědice, popřípadě, není-li jich, jejich potomkům.

§ 1648

Nevysloví-li zůstavitel důvod vydědění, má nepominutelný dědic právo na povinný díl, ledaže se proti němu prokáže zákonný důvod vydědění.

§ 1649

(1) Prohlášení o vydědění lze učinit nebo je lze změnit či zrušit stejným způsobem, jakým se pořizuje nebo ruší závěť.

(2) Stejným způsobem může zůstavitel prohlásit o některém z dědiců nikoli nepominutelných, jemuž svědčí zákonná dědická posloupnost, že pozůstalosti nenabude.

Tedy, výše uvedený institut není upraven pro dědice ale zůstavitele. Zde by tedy tato možnost spíše připadala pro Vaše rodiče.

Oproti tomu Vy, coby zákonný dědic byste mohl Vaší situace řešit odmítnutím dědictví, a to ať již za trvání života zůstavitele sepsáním smlouvy o zřeknutí se dědického práva nebo odmítnutím dědictví po smrti zůstavitele. 

Odpovídá
JUDr. Milan Ficek

advokát

Google hodnocení

4.9


zobrazit 90 recenzí
Facebook hodnocení

4.9


zobrazit 362 recenzí
Odpovídá
JUDr. Milan Ficek

advokát


Online poradna

Máte problém, se kterým chcete pomoci?

Položit otázku

Konzultace

Najděte nejlepší řešení pro Vaši situaci s profesionální právní konzultací.

Chci konzultovat

Právní zastoupení

Důvěřujte mé zkušenosti a nechte mě pomoci s Vaší právní situací.

Potřebuji zastoupit

Kontrola dokumentů

Chcete se ujistit, že Vaše dokumenty jsou v pořádku? Spolehněte se na moji právní expertízu a získejte jistotu v platnosti Vašich dokumentů.

Chci kontrolu
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. 
Další informace