Otázka

Nekontaktování ohledně dědictví syna


Položit otázku
Otázka

Dobrý den, je možné, že by mě nikdo nekontaktoval ohledně dědictví mého 11 letého syna? Před rokem umřela matka mého syna. Nebyli jsme manželé. Vše ohledně dědictví a pohřbu zařizovala její matka. Bohužel nemáme dobrý vztah, tudíž informace ohledně dědictví žádné nemám. Je možné, že by můj syn byl přeskočen v dědictví bez mého souhlasu?

09.05.2024
Odpověď

Dobrý den, pokud byla matka Vašeho syna zapsána v rodném listě syna, mám za to, že není možné jej z dědictví opomenout vyjma situací, které by zakládali institut tzv. vydědění.

Pro vydědění však musí být splněny zákonem stanovené podmínky viz ust. § 1646 Občanského zákoníku:

Vydědění

§ 1646

(1) Ze zákonných důvodů lze nepominutelného dědice vyděděním z jeho práva na povinný díl vyloučit, anebo jej v jeho právu zkrátit. Zůstavitel může vydědit nepominutelného dědice, který

a) mu neposkytl potřebnou pomoc v nouzi,

b) o zůstavitele neprojevuje opravdový zájem, jaký by projevovat měl,

c) byl odsouzen pro trestný čin spáchaný za okolností svědčících o jeho zvrhlé povaze nebo

d) vede trvale nezřízený život.

(2) Zůstavitel může vydědit i nepominutelného dědice, který je nezpůsobilý dědit, a proto je z dědického práva vyloučen.

Pokud výše uvedené podmínky nenastaly, je potomek zesnulé matky tzv. nepominutelným dědicem, který ze zákona má právo dědit:

Oddíl 1

Nepominutelný dědic

§ 1642

Nepominutelnému dědici náleží z pozůstalosti povinný díl.

§ 1643

(1) Nepominutelnými dědici jsou děti zůstavitele a nedědí-li, pak jsou jimi jejich potomci.

(2) Je-li nepominutelný dědic nezletilý, musí se mu dostat alespoň tolik, kolik činí tři čtvrtiny jeho zákonného dědického podílu. Je-li nepominutelný dědic zletilý, musí se mu dostat alespoň tolik, kolik činí čtvrtina jeho zákonného dědického podílu.

Nicméně oprávněný dědic pak musí mít možnost se svých práv domoci i po skončení řízení o pozůstalosti. U nezletilých se tomu tak obvykle děje prostřednictvím ustanovení opatrovníka. 

Žaloba oprávněného dědice upravená v § 189 odst. 2 zákona o zvláštních řízeních soudních představuje možnost dědice, se kterým nebylo v řízení o pozůstalosti jako s dědicem jednáno, domáhat se práv k pozůstalosti.

Pokud byste se tedy chtěli pokusit domáhat se svých práv, doporučuji v tomto případě s ohledem na poskytnutí nedostatku informací kontaktovat advokáta ve Vašem okolí, domluvit si s ním schůzku, na kterou byste donesli veškeré listiny a podklady a následně se dohodnout na učinění dalších kroků v této věci. 

 

Odpovídá
JUDr. Milan Ficek

advokát

Google hodnocení

4.9


zobrazit 90 recenzí
Facebook hodnocení

4.9


zobrazit 362 recenzí
Odpovídá
JUDr. Milan Ficek

advokát


Online poradna

Máte problém, se kterým chcete pomoci?

Položit otázku

Konzultace

Najděte nejlepší řešení pro Vaši situaci s profesionální právní konzultací.

Chci konzultovat

Právní zastoupení

Důvěřujte mé zkušenosti a nechte mě pomoci s Vaší právní situací.

Potřebuji zastoupit

Kontrola dokumentů

Chcete se ujistit, že Vaše dokumenty jsou v pořádku? Spolehněte se na moji právní expertízu a získejte jistotu v platnosti Vašich dokumentů.

Chci kontrolu
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. 
Další informace